להתייעצות עם עורך דין ביטוח לאומי ונזיקין חייג:

למי מגיע פטור ממס הכנסה (פטור ממס לנכה) – טיפים והסברים

פטור ממס הכנסה
תהיה חברתי ושתף עם האנשים שחשובים לך

בתקופה הזו בה יוקר המחיה מקשה עלינו לקנות תרופות, לדאוג לילדים ולנכדים ואף לעצמנו, אנו חולמים יותר מתמיד שלא לשלם מס הכנסה על המשכורת או הפנסיה ותקבולים נוספים.

מסתבר שקיימת אפשרות שכזו ועם עזרה בביורוקרטיה ע"י עורך דין המתמחה בקבלת פטור ממס, הבנת המושגים השונים, ניתן להגדיל את ההכנסה הפנויה, על ידי קבלת פטור מתשלום מס הכנסה.

גלו כמה מס הכנסה אתם יכולים לחסוך!

מי פטור ממס הכנסה?

הזכות לקבלת פטור ממס היא זכות שלא מנוצלת כהלכה על ידי רבים. למעשה גם אנשים עובדים או בפנסיה, החיים חיים מלאים עשויים להיות זכאים לקבל פטור ממס במידה שיסתייעו בעורך דין מקצועי שילווה אותם בתהליך ובוועדות הרפואיות.

טיפ: כל אדם הסובל מסכרת, קלה כקשה, אנשים הסובלים מבעיות רפואיות שונות כגון פרקינסון, אי ספיקת כליות, אלו שעברו אירוע מוחי, סובלים מקוצר נשימה או מבעיות לבביות, אנשים המרותקים לכיסא גלגלים ואלו הסובלים ממגוון בעיות רפואיות אחרות, כדאי שיבררו את זכאותם לקבלת פטור ממס.

ע"פ סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה פטור ממס מוענק עבור ההכנסות (לרבות פנסיה והכנסות נוספות) של אחד מהיחידים הבאים:
 
1. עיוורון.
2. אדם שנקבעה לו נכות בשיעור 100%.
3. אדם שנקבעה לו נכות זמנית שיעור של 90%.
3. אדם שנקבעה לו נכות משוקללת בשיעור 89% (ראו נוסחת החישוב למטה כמו למחשבון נכות משוקללת לחצו כאן).
 
טיפ: יורשים של מנוח רשאים להגיש בקשה לפטור עבור תקופת החיים טרם הפטירה ולקבל את החזר המס בשם המנוח.  
שימו לב כי שהזכאות להחזר המס ניתנת רק כאשר הותאמה נכות העולה על  184 ימים (כלומר אין זכאות למי שנקבעה לו נכות לתקופה של עד 184 יום, גם במידה והנכות היא בשיעור 100%).
 
הפטור ממס מוענק בהתאם לתקרות שנקבעו באותה השנה, כאשר קיימות תקרות שונות להכנסה מיגיעה אישית (משכורת/ פנסיה/ הכנסה מעסק עוד) או להכנסות שאינן מיגיעה אישית כמו שכר דירה, ריבית ועוד. 

זכאות לפטור ממס הכנסה/ פנסיה מכוח הליכים אחרים:

במידה והותאמה לכם נכות בשיעור 100% לצמיתות או 89% נכות משוקללת לפי חקיקה אחרת, אתם תהיו זכאים אוטומטית לפטור ממס.
 
עם זאת, במידה והנכות לפי ההליכים האחרים נמוכה מ-89% יהיה עליכם להגיש בקשה לפקיד השומה לפטור ממס, כאשר בדרך כלל הוועדות הרפואיות מטעם ביטוח לאומי יתחשבו בנכויות שנקבעו בהליכים המקבילים. 
 
להלן ההליכים / החוקים שרלוונטיים להליך קבלת הפטור ממס: 
 
  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 (נוסח משולב)- הכוונה לנכי צה"ל.
  • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז – 1957- ניצולי שואה.
  • חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל – 1970 –נפגעי פעולות איבה.
  • פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 – הליכים המנוהלים בביטוח לאומי לרבות תאונות עבודה, קצבת נכות כללית, שירותים מיוחדים וכיוב'. 
  • חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור).
מימוש הזכות במקרה של זכאות לפי הליכים מקבילים כאמור: 
יש להגיש לפקיד השומה הסמוך למקום המגורים את טופס 1516 -"בקשה לפטור ממס" בו יש לציין את הנכות שהותאמה לפי ההליכים המקבילים. לטופס הבקשה יש לצרף עותק נאמן למקור של ההחלטה ופרוטוקול הוועדה רפואית או צילום תעודת עיוור. 
לאחר הגשת הבקשה, פקיד השומה ינפיק אישור על פטור ממס אותו יש המציא למעסיק או למי שמשלם את המשכורת/ הפנסיה. כמו כן, במידה וקיימת זכאות רטרואקטיבית יש להגיש לפקיד השומה טפסים להחזר מס. 
 
 אופן חישוב אחוזי הנכות המעניקים פטור ממס הכנסה ואופן חישובם:

המשמעות של פטור עבור אדם עובד הינה אדירה מבחינה פיננסית. הזכאות לפטור כאמור מוענקת "ללא ויכוח" למי שסובל מעיוורון, או מנכות של 100% הנובעת מבעיה רפואית משמעותית אחת.

כשמדובר במספר בעיות החישוב הופך הרבה יותר מורכב ומקשה על קבלת הזכאות. אמנם הסף שנקבע במקרה הזה הוא 89% נכות משוקללת ולא 100%, אך הדרך לקבלת אישור לאחוז נכות שכזה מורכבת. החישוב משקלל את האחוזים שנקבעו עבור הבעיות השונות מהן האדם סובל, ולא מחבר אותן יחדיו – מה שזכה לכינוי "חישוב מיוחד".

במילים פשוטות אופן חישוב הנכות המשוקללת הוא כדלקמן – בביטוח הלאומי 60%+30% אחוזי נכות אינם מגיעים כדי 90% אחוזי נכות ואינם מעניקים פטור ממס. על כן כיצד מחושבת הנכות? אם כן, ראשית ניקח את הליקוי בגינו נקבעו לאדם אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, לדוגמא 60%. אחוזי הליקוי השני, לדוגמא 30% אינם מתווספים ל-60%, אלא מחושבים באופן יחסי מתוך סך אחוזי ה"בריאות" שנותרו לחולה. כלומר 30% מתוך 40% (100%-60%) שהם 12% משוקלל – כך שבסופו של דבר יקבעו לאותו אדם נכות משוקללת בשיעור 72%, והרי שהמרחק לקבלת נכות המזכה בפטור, גדול.

כך, לאדם שנקבעו לו 80% נכות רפואית, חסרים עוד כ- 50% נכות כדי להגיע לפטור ממס (50%*20%=10%, 10%+80%= 90%). 

לבדיקת זכאות לפטור ממס, ללא עלות, מלא/י הטופס:

החזר מס הכנסה

כיצד מגישים בקשה לפטור ממס הכנסה וטבלת אחוזי הנכות שבהתאם לה נקבעת הנכות :

שיטת החישוב המיוחדת מקשה על קבלת אישור הזכאות לפטור, דבר ההופך כל בעיה רפואית, קטנה כגדולה, שניתן לדרוש בגינה אחוזי נכות כנחוצה בתהליך לקבלת הפטור – ארגון המסמכים הרפואיים, דרישה להיבדק בוועדות הרפואיות במספר תחומים מן הרפואה והצגה נכונה של הליקויים בפני הועדה הרפואית, עשויים להשפיע לטובה על אחוזי הנכות הסופיים שיקבעו ובהתאם יגדילו את הסיכוי לקבלת הפטור ממס ההכנסה.

ההחלטה על אחוזי הנכות נתונה בידי וועדה רפואית של הביטוח הלאומי –על כן, כדי לקבל הפנייה לוועדות הרפואיות מפקיד השומה  יש למלא את הטפסים הבאים ולשלוח אותם לפקיד השומה:
א. "בקשה לפטור ממס"-טופס 1516.
ב. "אישור מסירת מידע"- ויתור סודיות טופס 169ב
ג. "בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממיסים"-טופס 169א.
ד. תשלום אגרה: יש לשלם אגרה בבנק הדואר/ בבנק- את שובר התשלום ניתן לקבל מפקיד השומה, מביטוח לאומי או לבקשו במכתב לאחר הגשת הטפסים לפטור ממס. גובה האגרה נכון לשנת 2017 הינו 659 ש"ח.

לאחר ביצוע הפעולות כאמור פקיד השומה במס הכנסה ישלח לכם מכתב הפנייה לוועדות הרפואיות בביטוח הלאומי. לאחר שביטוח לאומי יקבל מכתב ההפנייה, תישלח לכם הזמנה לוועדות הרפואיות. 

שלב ההופעה בפני הוועדה הרפואית, הוא למעשה השלב הקריטי. הדרכה נכונה בנוגע לבדיקות רפואיות מקדימות ורלוונטיות, כמו גם הגשה מדויקת של הטפסים באופן שמייצג נאמנה את המציאות והגעה לוועדות עם עורך דין בעל כריזמה, ידע וניסיון, מגדילים את הסיכוי לקבלת אחוזי נכות על הרף הגבוה ובכך הדרך לקבלת הפטור תהיה אפשרית וקצרה יותר. 

טיפ: מאחר שבסופו של יום דרגת הנכות הרפואית היא שזו שקובעת האם יהיה או לא יהיה פטור ממס ומאחר שהדרישה היא לנכות בשיעור 89% לפחות, מומלץ להתרכז בפגימות המקנות נכויות משמעותיות וגבוהות. ללא פגימה אחת או יותר עם נכות גבוהה, יהיה קשה לקבל את הפטור.

כך בטרם ההופעה בפני הוועדות הרפואיות מומלץ להזמין תיק רפואי מלא, למלא שאלון בריאות, לבצע בדיקות רפואיות ייעודיות שעשויות להוביל לקביעת נכות גבוהה ולבקש להופיע בפני וועדות רפואיות עם הרכב רופאים מתחומים רבים ככל האפשר. 

לעיון בטבלת אחוזי הנכות של ביטוח לאומי הרלוונטית להליך לקבלת הפטור ממס לחצו כאן.

חשיבות תקופת הנכות ותחולת הנכות:

בנוסף לעיסוק באחוזים, יש לקחת בחשבון פרמטרים נוספים והם תקופת הנכות (זמניות), תחולת הנכות, ופרק הזמן המינימלי המעניק פטור –

תקופת הנכות (זמניות): הנכויות הרפואיות יכולות להיקבע לצמיתות או לתקופה זמנית. במידה ונקבעה נכות בשיעור המעניק פטור ממס, לתקופה זמנית (184 ימים לפחות), בתום התקופה יפקע הפטור ויהיה צורך לעבור שוב ועדות רפואיות על מנת להאריך הפטור.

תחולת הנכות (רטרואקטיביות): נוסף לקביעת אחוזי הנכות בגין הליקויים השונים, הועדה הרפואית אף קובעת את מועד הופעת הליקויים (תחולת הליקויים). למועד התחולה חשיבות רבה, שכן ככל שהמועד בגינו נקבעה נכות המזכה בפטור יהיה רחוק יותר, כך ניתן יהיה לקבל החזר מס רטרואקטיבי גדול יותר (עד שש שנים אחורה לא כולל השנה הנוכחית- כלומר יותר מ-6 שנים).

קבלת החזר המס הרטרואקטיבי, מבוצע על ידי הגשת טופס בקשה להחזר מס לגבי כל אחת מהשנים. רק מילוי נכון ודקדקני של הבקשה תבטיח החזר מס מקסימלי, ויש להעניק לכך את תשומת הלב המלאה.

הליכי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית:

לאחר קבלת החלטת הוועדה הרפואית, קיימת זכות להגיש ערר על החלטת הוועדה תוך 45 ימים. סיבות נפוצות להגשת ערר הן כאשר אחוזי הנכות שהותאמו אינם מזכים בפטור ממס, כאשר תחולת הנכות אינה תואמת את המועד האמיתי בו החלו הליקויים, התעלמות הועדה הרפואית מבעיות רפואיות וממסמכים רפואית, טעויות קולמוס, קבלת החלטה המנוגדת לפסיקת בית הדין לעבודה וכיוב'.

על מנת לאתר טעויות עליהן ניתן להגיש ערר, כדאי להתייעץ עם עו"ד ולהגיש מכתב ערר מנומק תוך הפניה לאישורים רפואיים והעלאת טענות רפואיות ומשפטיות.

שימו לב שניתן לבקש מהוועדה הרפואית לעררים להתייחס גם לליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה מן הדרג ראשון.

החלטת הועדה הרפואית לעררים היא סופית בכל הקשור לעניינים שברפואה. עם זאת, ניתן יהיה להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בשאלות משפטיות.

מה הפטור ממס נותן בסופו של דבר:

במידה והזכאות לפטור המיוחל אושרה, חשוב להבין מהי תקרת הזכאות – כלומר, גובה ההכנסה השנתית שתהיה פטורה ממס. נכון לשנת 2017 תקרת ההכנסה מיגיעה אישית המזכה בפטור ממס עומדת על 606,000 ש"ח לבעלי נכות לתקופה העולה על שנה. עם זאת, שיעור הפטור משתנה בהתאם לתקופת הנכות, אופי ההכנסה וכיוב'.

לצורך הגשת הבקשה להחזר המס, מומלץ להסתייע בעו"ד שיכין את הבקשה, ינחה אתכם בתהליך וילווה אתכם לוועדות הרפואיות, כל זאת על מנת להגדיל הסיכויים לקבלת הפטור ממס וקבלת החזרי המס.

עמוס כהן, עו"ד
מנהל אתר עוד זכות ועורך דין ביטוח לאומי / פטור ממס הכנסה
Amos@mt-law.co.il
054-2288333

תהיה חברתי ושתף עם האנשים שחשובים לך
גלילה לראש העמוד

אל תוותרו על הזכויות המגיעות לכם! להתייעצות השאירו פרטים

דילוג לתוכן