להתייעצות עם עורך דין ביטוח לאומי ונזיקין חייג:

קצבת שאירים- זכויות וקצבאות שלא מספרים לכם עליהן

תהיה חברתי ושתף עם האנשים שחשובים לך

לפני שנדבר על זכויות קצבת שאירים, חשוב קודם כל להבין מה היא בדיוק קצבת שאירים. קצבת שאירים נועדה להעניק לשאירים (אלמן/ה ויתומים) של תושב/ת ישראל שנפטר/ה, קצבה לצרכי קיום בסיסי (למעט מקרים של פטירה עקב מחלה או פשע).

מניסיוני, כעו"ד העוסק בתחום מימוש הזכויות מביטוח לאומי וגופים נוספים, לא אחת אני נתקל בבני משפחה הזכאים לקצבת שאירים שאינם מודעים לכך שהם זכאים לקצבאות, זכויות והטבות נוספות.

בכתבה הבאה תחילה אסביר לכם מהם תנאי זכאות לקצבת השאירים ובהמשך אפרט מהן הזכויות שמקבל קצבת שאירים עשוי להיות זכאי להן.

תנאי זכאות לזכויות קצבת שאירים

קיימים 4 תנאים מצטברים:

  1. הנפטר בעת פטירתו היה תושב ישראל.
  2. הנפטר השלים את אחת מתקופות האכשרה (המתנה) לכניסת הביטוח לתוקף.
  3. מבקש הקצבה הוא מאחד מהשאירים של הנפטר.
  4. דמי הביטוח שולמו כחוק.

כל אחד מהתנאים כמפורט מחולקים לעוד הרבה תנאים וסייגים הנוגעים למקרים חריגים, שאינם רלוונטית למרבית האוכלוסייה. במסגרת כתבה זה לא אתייחס לכל אותם תתי תנאים.

זכויות קצבת שאירים – מי עשוי להיות זכאי לקצבת שאירים

השאירים הזכאים לקצבה הם:

  1. אלמנת הנפטר כמוגדר בחוק הביטוח הלאומי, לרבות ידועה בציבור ובת הזוג של אישה שנפטרה (במקרה של יחסים חד מיניים).
  2. אלמן הנפטרת כמוגדר בחוק הביטוח הלאומי, לרבות ידוע בציבור ובן זוג של גבר שנפטר. במקרה של אלמן שאין עמו ילד הזכאות לקצבה תלויה במבחן הכנסות.
  3. יתום או יתומה, כמוגדר בחוק הביטוח הלאומי.

כיצד ניתן לממש את זכויות קצבת שאירים:

לשם קבלת הקצבה יש להגיש תביעה לקצבת שאירים לביטוח לאומי (טופס בל 410). ניתן להגיש את התביעה בכל מועד (אין התיישנות), אך ביטוח לאומי ישלם את הקצבה רק 12 חודשים לאחור ממועד הגשת התביעה. לכן, מומלץ להגיש את התביעה לא יאוחר משנה מיום פטירת המנוח/ה.

שיעורי הקצבה:

גובה הקצבה משתנה לפי גיל האלמן/ה, בהתאם למספר הילדים שעמו ולוותק הביטוח. להלן שיעורי הקצבה נכון ליום 01.01.2017 (ללא תוספת וותק):

מקבל קצבה​סכום הקצבה לחודש​
לאלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים ​1,150 ש"ח ​
לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים ​1,531 ש"ח ​
לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה ​1,617 ש"ח ​
לאלמן/ה עם ילד אחד ​2,249 ש"ח ​
לאלמן/ה עם שני ילדים ​2,967 ש"ח ​
לכל ילד נוסף ​718 ש"ח ​

תוספת וותק:

החל משנת 2017, וותק ביטוחי של נפטר/ת מעל ל- 9 שנים (בעבר 10 שנים), מזכה את השאירים בתוספת וותק בגובה 2% עבור כל שנה מעבר ל- 9 שנות הוותק הראשונות ועד 50% תוספת.

בעניין זה יש לציין כי בינואר 2018 תוספת הוותק תשולם החל מוותק של 8 שנים, בינואר 2019 החל מוותק של 4 שנים ובשנת 2020 החל משנת הביטוח הראשונה.

סטטוסים אישיים העשויים לפגוע בזכאות:

שימו לב כי הזכאות עשויה להיפגע במקרים של שהייה ארוכה בחו"ל, ירידה מהארץ, במקרים של אלמנים ואלמנות שנישאו מחדש או שיש להם ידוע/ה בציבור. בכדי להימנע ממצב של פגיעה בזכויות, במצבים אלו מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע.

זכויות וקצבאות שיש להכיר כאשר קיימת זכאות לקצבת שאירים:

לאחר שהסברתי מהם התנאים העיקריים לקבלת קצבת שאירים, הגענו לחלק החשוב באמת. זכאים רבים מפספסים עקב חוסר בידע, זכויות רבות שיכולות להגיע למאות אלפי שקלים ואף מיליונים.

ותתפלאו, לא מדובר במקרים נדירים אלא מניסיוני כמעט בכל מקרה שבו קמה זכאות לקצבת שאירים קיימת זכות מהותית שהזכאים לא ידעו על קיומה ולכן לא ממשו אותה.

לכן, בכל מקרה ובכל מצב בו קיימת זכאות לקצבת שארים, אני ממליץ להתייעץ עם עורך דין שעוסק בתחום הנזיקין ומימוש הזכויות, כאשר אני תמיד זמין לעזרתכם.

קצבת תלויים – נפגעי עבודה בביטוח לאומי

לצערנו, אנשים רבים נפטרים ממחלות ממאירות שונות (סרטן ריאות, מלנומה, מזותליומה, שלפוחית שתן ועוד), ממחלות ריאות, פרקינסון, אירועים מוחיים, התקפי לב, סכרת ועוד.

כל אלו ומחלות ופגימות נוספות יכולים להיות מוכרים כפגיעה בעבודה במקרים שבהם הייתה חשיפה תעסוקתית לחומרים מסוכנים (במקרה של מחלות) או לנסיבות שהיו עשויות להוביל להתקף הלב/ האירוע המוחי/ סכרת (מתח בעבודה/ אירוע פיזי חריג).

בדומה, גם תאונות עבודה קלאסיות עשויות להוביל לפטירה – כמו תאונות דרכים, תאונות קטלניות בעבודה, נפילות, התחשמלות ועוד.

לאור האמור, בכל מקרה ובכל מצב, מומלץ להתייעץ האם קיימת אפשרות להגשת תביעה לקבלת קצבת תלויים, גם במקרה שעל פניו לדעתכם אין קשר ישיר בין תעסוקה כשלהי לבין הפטירה.

יובהר כי גם לתעסוקה מהעבר הרחוק יכולה להיות משמעות מאחר שבמחלות רבות קיים פער זמנים בין החשיפה לבין התחלואה (לדוגמא יכולים לחלוף 30 שנים ממועד חשיפה לאסבסט ועד להופעת סרטן ריאות).

במקרה של זכאות לקצבת תלויים, הקצבה תיקבע לפי שכר הברוטו של המנוח לפני שחלה. בדרך כלל מדובר בקצבה הגבוהה משמעותית מקצבת השאירים והיא יכולה להגיע לכדי 20,000 ₪ נטו לחודש.

פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה:

רבים לא יודעים אבל ניתן לקבל פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה גם במקרה של פטירה. כלומר, גם לאחר הפטירה בני משפחתו של המנוח יכולים להגיש תביעה לפטור ממס עד 6 שנים ולאחור והתביעה תיבחן ע"י הוועדות הרפואיות. במקרה זה, יהיה על בני המשפחה או המייצג של בני המשפחה לשכנע כי בתקופה טרם הפטירה, נכותו של המנוח הייתה בשיעור של 89% ומעלה.

ביטוח שאירים של חברות ביטוח:

כיום כמעט לכל אחד יש ביטוח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים. לכן במקרה של פטירה יש לפעול לקבלת קצבת שאירים מחברת הביטוח שביטחה את המנוח.

ביטוחים שונים (ביטוח תאונות אישיות, ביטוח חיים, ביטוח מחלות קשות וכיוב'):

לאחר אירוע פטירה מומלץ לברר האם היו לנפטר ביטוחים שונים. בביטוחים שונים כיסויים למקרה של פטירה שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים ואף למיליונים. לכן תמיד מומלץ לאתר את התיק הביטוח המלא של המנוח.

קופות גמל / קרנות חסכון:

לאורך החיים אנו עוברים מקומות עבודה, פותחים וסוגרים תכניות חסכון, עוברים בנקים וכיוב'. אירועים אלו עשויים להותיר אחריהם פוליסות וחשבונות נשכחים.

ביטוח חיים הדדי של ביטוח לאומי:

כמעט לכל נפגע עבודה המקבל קצבת נכות מעבודה (מעל 20%) יש ביטוח חיים מטעם ארגון נפגעי העבודה (ביטוח אוטומטי). ביטוח חיים זה עשוי להעניק ליורשים כ-100,000 ₪ במקרה של פטירה עד גיל 70 ו- 50,000 ₪ במטרה של פטירה עד גיל 75.

מענק פטירה מוגדל מביטוח לאומי:

במקרים שבהם טרם הפטירה היה נפטר זכאי במשך 3 שנים לקצבה עקב נכות משמעותית בגין פגיעה בעבודה, השאירים עשויים להיות זכאים למענק פטירה מוגדל מביטוח לאומי, שיכול להגיע למאות אלפי שקלים!

ביטוח סיעודי:

במידה וטרם הפטירה הנפטר היה תלוי בזולת, ניתן לפנות ולדרוש פיצויי רטרואקטיבי מחברת הביטוח שבה היה לנפטר כיסוי ביטוחי סיעודי, עבור תקופת החיים. אציין כי למרבית התושבים קיים כיסוי סיעודי דרך הביטוח המשלים בקופת החולים או ביטוח סיעודי פרטי.

רשלנות רפואית:

במקרה שאדם נפטר בטרם עת, רצוי לברר האם הטיפול שניתן לו היה טיפול רשלני. במקרה שקיימת רשלנות בטיפול, קמה ליורשים ולזכאים הזכות לתבוע פיצויים בגין הרשלנות.

תביעת נזיקין:

במקרה של תאונת דרכים קמה הזכות לתבוע לפי החוק לנפגעי תאונות דרכים. במקרה של פטירה כתוצאה מאירוע תאונתי אחר ניתן לברר האם משהו התרשל ובמידה וכן, ניתן להגיש תביעה כנגד המזיק.

רשויות מקומיות/ גופים שונים/ קופת חולים / זכאות לשיקום מקצועי:

במקרה של זכאות לקצבת שאירים, לזכאים עשויות לקום זכויות שונות מגופים רבים- כמו הנחות והטבות כמו הנחה בארנונה או רכישת תרופות. מומלץ לברר זכויות אלו.

אני מקווה שהכתבה האירה את עינכם, כאשר אשמח לייעץ ולעזור בכל נושא ועניין.

עורך דין עמוס כהן
מימוש זכויות | ביטוח לאומי | תאונת עבודה | נכי צה"ל | נזיקין
מנהל אתר "עוד זכות" ומנהל מחלקה באחד ממשרדי עו"ד המוכרים בארץ בתחום הנזיקין 
Amos@mt-law.co.il
054-4827504

תהיה חברתי ושתף עם האנשים שחשובים לך
גלילה לראש העמוד

אל תוותרו על הזכויות המגיעות לכם! להתייעצות השאירו פרטים

דילוג לתוכן