להתייעצות עם עורך דין ביטוח לאומי ונזיקין חייג:

תאונת דרכים בדרך לעבודה או מהעבודה הביתה – כתאונת עבודה בביטוח לאומי

תאונת דרכים בדרך לעבודה
תהיה חברתי ושתף עם האנשים שחשובים לך

על מה נדבר

רבות מתאונות הדרכים מתרחשות דווקא כשאנחנו נוסעים לעבודה או שאנחנו חוזרים מהעבודה הביתה. תאונת דרכים שכזו יכולה להיות מוכרת כתאונת עבודה לכל דבר ועניין ובכך להוביל לפיצוי מביטוח לאומי וזאת בנוסף לפיצוי המתקבל מחברת הביטוח.

אז כיצד עליכם לפעול כאשר אירעה לכם תאונת דרכים בדרך לעבודה או מהעבודה הביתה. מה הן הזכויות, ממה יש להיזהר ולמי לפנות קודם (לביטוח לאומי או דווקא להפעיל קודם את ביטוח החובה). על כל זאת אנסה לשפוך אור בכתבה ואף אתן טיפים מהניסיון האישי שלי בייצוג אלפי נפגעי תאונת דרכים.   

תאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה – מהן הזכויות כנפגע תאונת עבודה:

כל מי שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפנות לחברת ביטוח החובה ולדרוש פיצויים. עם זאת, כאשר אתם מוכרים כנפגעי עבודה הזכויות והאפשרויות העומדות לרשותכם משמעותיות בהרבה.

נפגע תאונת עבודה יכול לקבל דמי פגיעה (75% משכר הברוטו) עבור 90 הימים הראשונים לאחר הפגיעה. בכפוף להצגת תעודות אי כושר. כמו כן, עומדת לנפגע הזכות להופיע בפני וועדה רפואית שתקבע את נכותו.

במקרה שהוועדה קובעת נכות בשיעור 9%-19% תקום זכאות למענק חד פעמי שהינו 75% משכר הברוטו* כפול אחוזי הנכות *כפול 43.

במקרה של נכות בגובה 20% ומעלה – תקום זכאות לקצבה לכל החיים.

לדוגמא לר.ל בן 45 אשר עבד כמורה, אירעה בשנת 2018 תאונת דרכים בדרך לעבודתו. ל.ר סבל מכאבים בגב ובצוואר והוא הגיע אלי כאשר מצד אחד ביטוח לאומי כבר הכיר בתאונה כפגיעה בעבודה ומצד שני הוועדה רפואית שבדקה אותו קבעה כי נכותו בשיעור 0%.

ר.ל הגיע למשרדי, הסברתי לו אלו בדיקות עליו לבצע והתלוויתי לוועדות השונות תוך שדרשתי שנוזמן לרופאים מתחומים שונים. הצלחנו לתקן את ההחלטה ונקבעה לו נכות זמנית לתקופה של חצי שנה. לבסוף נקבעה לו נכות לצמיתות בשיעור 28% בגין תאונת העבודה. מאחר שהשכר שלו היה כ- 13,000 הוא זכאי לקצבה בגובה 2,730 ₪ נטו לחודש כאשר הזכאות הכוללת עומדת על 800,000 ₪ מביטוח לאומי.

לאחר שסיימו עם ביטוח לאומי ניגשנו לחברת הביטוח והשגנו לר.ל פיצוי נוסף על סך 250,000 ₪.

אבהיר כי ר.ל ממשיך לעבוד כמורה ומנהל אורח חיים תקין.

עוד זכויות:

מעבר למענקים ולקצבאות יש עוד זכויות רבות להם זכאים נפגעי עבודה כמו טיפולים על חשבון ביטוח לאומי, שיקום מקצועי, הגדלת אחוזי הנכות במקרה של ירידה בשכר ועוד.

נפגע עבודה גם רשאי להגיש תביעה להחמרת מצב כל חצי שנה- ובכך לנסות להגדיל את המענק/ הקצבה- כתוצאה מאותה תאונת דרכים.

שימו לב, כאשר מקבלים פיצוי מחברת הביטוח – לא ניתן בעתיד לדרוש פיצוי נוסף מחברת הביטוח שכן במעמד קבלת הכסף הנפגע חותם על שטר לסילוק התביעה. בכך, למי שהוכר כנפגע עבודה יתרון גדול ולמעשה הוא ממשיך להיות מבוטח על כל החמרה שתהיה במצבו, הרלוונטית לתאונת הדרכים.

למי לפנות קודם- לביטוח לאומי או לחברת הביטוח:

יותר מידי פעמים אני נתקל בלקוחות שהיו מיוצגים ע"י עורכי דין שלא טיפלו בחלק של ביטוח לאומי. יש לזכור כי הטיפול בתביעת הביטוח הלאומי הוא קריטי ובעל השפעה משמעותית על הפיצוי, הן מביטוח לאומי והן מחברת הביטוח.

אני ממליץ לכם בחום לפנות רק לעורכי דין שמכירים היטב את ההליכים מול ביטוח לאומי.

שימו לב, תביעה להכרה כתאונת עבודה יש להגיש תוך שנה מיום התאונה, אחרת מתחילים לאבד זכויות וסכום הפיצוי מתחיל להתקזז. כל חודש איחור, מעל שנה, מבטל תשלום עבור חודש אחד. לכן כעבור 3.5 שנים לערך, אדם שיקבל 19% מביטוח לאומי- לא יהיה זכאי לפיצוי ומי שזכאי לקצבה יהיה זכאי לקבלה רק שנה אחורה ממועד הגשת התביעה.

לעומת זאת, את חברת הביטוח בדרך כלל תובעים רק כאשר הפגיעה מתייצבת. כלומר לאחר חודשים ארוכים ממועד התאונה, וניתן להגיש את תביעה בתוך 7 שנים ממועד התאונה.

לכן קודם כל יש לפנות לביטוח לאומי ולאחר מכן לחברת הביטוח.

פרט לכך, אחוזי הנכות שנקבעים בביטוח הלאומי- קובעים במידה את רבה את שיעור הפיצוי שיתקבל בסופו של דבר מחברת הביטוח. וועדות הביטוח הלאומי, עם ליווי נכון, הם קרקע נוחה לקבלת נכות משמעותית.

איך ביטוח לאומי מגדיר מהי תאונת דרכים בדרך לעבודה או מהעבודה הביתה

דיברנו קצת על הזכויות – אבל חשוב להבין מה עומד מאחורי הדברים וממה יש להיזהר.

בסופו של דבר, כל הזכויות הסוציאליות מקורן בחקיקה או תקנות. למרות שתאונת בדרכים בדרך לעבודה או מהעבודה הביתה לא קרתה בעבודה עצמה, המחוקק מצא לנכון להרחיב את מעגל הזכאים. כך, במסגרת הגדרת תאונת העבודה, נכללים גם תאונות מסוימות שאירעו מחוץ לשעות העבודה. בכתבה זו אנו דנים על תאונות דרכים. כך בסעיף 80(1) לחוק הביטוח הלאומי, נקבע כדלקמן:

"רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם –

(1) אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו;"

מלשון החוק ניתן להבין כי נסיעה מהמעון הביתה ובחזרה מהעבודה למעון– נכללת במסגרת "פוליסת הביטוח" של ביטוח נפגעי העבודה. לכן תאונת דרכים שאירעה בדרך כאמור היא תאונת עבודה בביטוח לאומי.

לצד האופטימיות, חשוב לי להסביר כי מבחינת הביטוח הלאומי הגדרת המילה "מעון" – היא מצומצמת ולא רחבה. למשל, בית הדין לעבודה קבע כי המעון הוא מקום המגורים של האדם –שם הוא ישן, אוכל, מתקלח, מקבל דואר וכיוב'. אין צורך שיהיה מדובר במקום קבוע – אך עדיין צריך שזה יהיה מקום שהוא בבחינת מרכז החיים – פרט לעבודה. נסיעה למקום (גם מקום קבוע) שממנו לבסוף חוזרים למעון / לבית האמיתי, לא נכלל בהגדרת המילה "מעון", כמופיע בסעיף החוק.

שהייה בביתה של החמות מדי יום למנוחה למשך 3 שעות – לא יכול להיחשב כמעון. לכן תאונת דרכים בדרך לחמות לצורך אכילת מגוון מטעמים –לא תוכר כתאונת עבודה.

חשוב לי להבהיר כי הפסיקה איננה אחידה והדברים נתונים לפרשנות ולאיכותו של עורך הדין המייצג אתכם. כך גם חשובה העמדה של השופט או פקיד הביטוח הלאומי שידון במקרה שלכם.

מה קורה לאחר הגשת התביעה: 

לאחר הגשת תביעה לביטוח לאומי- פקיד התביעות יבדוק אם תאונת הדרכים אכן אירעה בדרך למעון או מהמעון לעבודה. ביטוח לאומי, איננו חותמת גומי והוא לא ימהר להאמין לכם ולכן הוא  יבדוק אם התאונה אירעה במקום גיאוגרפי הגיוני- תוך ירידה לרמת המיקום המדויק. למשל הוא יבדוק את שם הרחוב והאם הכתובת היא בדרך או לא בדרך למעון.

גם לזמן שבו אירעה תאונת הדרכים – יש מטבע הדברים חשיבות. אצל עובד שמסיים עבודתו בשעות הערב, יתכן שתקרה תאונת דרכים בשעות הערב בדרך לביתו ובכך התאונה תיחשב כתאונת עבודה. לעומת זאת, פחות הגיוני שאותו אדם שנפגע בשעות הערב יטען שתאונת הדרכים אירעה כשהוא היה בדרך לעבודתו – אלו פשוט לא שעות העבודה הרגילות שלו.

דחיית תביעה להכרה בתאונת דרכים כתאונת עבודה עקב סטייה ניכרת:

 לצד האופטימיות והפסימיות נחזור לפסימיות. בחוק קיימת הגבלה נוספת – שרלוונטית לתאונת דרכים בדרך לעבודה או מהעבודה הביתה. כך בסעיף 81 נקבע, כדלקמן:

"תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות ….אין רואים אותה כתאונה בעבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, כשההפסקה או הסטיה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו…"

פסקי דין רבים דנו בשאלה מהי אותה סטייה המונעת הכרה כנפגע העבודה. בגדול אסביר שאם תאונת הדרכים קרתה כאשר הייתם בדרך לקניות, בדרך לחברים וכיוב'– היא לרוב לא תוכר כתאונת עבודה. אין בכך כדי להפחית מזכותכם לקבל פיצויים מחברת הביטוח בגין נזקי הגוף.

לעומת זאת, הפסקה קצרה מאוד לצורך מילוי דלק, שתיית כוס מיץ או קפה בדרך כלל לא תיחשב כסטייה של ממש. אבל הגבול דק מאוד. פעמים רבות נשללו זכויות רק בגלל שהתאונה אירעה לאחר עצירה במכולת, עצירה לצורך החזרת הילדים מבית הספר ועוד.

כמה עולה לשלם לעורך דין?

מדוע חשוב להתייעץ עם עורך דין העוסק בביטוח לאומי ותאונות דרכים:

כמו שהבנתם יש הרבה רבדים שדרושים התייחסות. בהתאם ניהול תביעה שכזו מחייב התנהלות מול פקיד התביעות, הוועדות, חברת הביטוח וכיוב'.  עוד חשוב להיות קפדנים על אופן הצגת התשתית העובדתית והרפואית ומציאת פסיקה שתסייע בקבלת פיצויים.

חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין תאונת דרכים הבקיא בפסיקה ובפרוצדורה וזאת בטרם תמסרו גרסה לביטוח לאומי. הזמנים, המיקום הגאוגרפי ואופן הצגת הדברים, לרבות שימוש או אי שימוש בתקדימים – עשויים להשפיע על סיכויי התביעה או על שיעור הפיצויים.

שימו לב, בביטוח לאומי אין פשרות- משמע או שהתביעה מתקבלת או שהיא נידחת – אין אמצע ולכן יש להתייעץ בטרם נקיטת פעולה.

כפי שניתן להבין יש עוד דוגמאות רבות מאוד שניתן להציג – ואני מציע פשוט להתייעץ עם עורך דין העוסק בתאונות דרכים וביטוח לאומי שאתם סומכים עליו.

במשך השנים נתקלתי במאות מקרים של תאונות בדרך לעבודה או מהעבודה הביתה ואין ספק שהדרך לקבלת פיצוי משמעותי תלויה בעקשנות של עו"ד והמקצועיות שלו.

אשמח לסייע לכם בכל שאלה.

שלכם 

עורך דין עמוס כהן, 

מנהל פורטל "עוד זכות" ושותף מנהל במשרד מרקמן, טומשין ושות'

תהיה חברתי ושתף עם האנשים שחשובים לך
גלילה לראש העמוד

אל תוותרו על הזכויות המגיעות לכם! להתייעצות השאירו פרטים

דילוג לתוכן