להתייעצות עם עורך דין ביטוח לאומי ונזיקין חייג:

איך למלא את הטפסים של ביטוח לאומי לאחר שקרתה תאונת עבודה – הורדת הטפסים.

תהיה חברתי ושתף עם האנשים שחשובים לך

כחלק מהרצון של אתר "עוד זכות" להנגיש את הידע לציבור, אנו מתכבדים להפנות אתכם לכלל הטפסים של המוסד לביטוח לאומי הנוגעים לנפגעי תאונות עבודה, אותם תוכלו להוריד.

לצד כל אחד מהטפסים, אסביר באלו מקרים יש להשתמש בו, כיצד הוא יעזור לכם במימוש הזכויות וכיצד למלא אותו.

על מנת להקל עליכם, חילקתי את הטפסים לפי שלבי ההליך.

כך או כך, ככל שתזדקקו לעזרה בסבך הביורוקרטי האינסופי, אנו באתר "עוד זכות" כאן בשבילכם.

טפסים לשלב הגשת תביעת להכרה בפגיעה כתאונת עבודה בביטוח לאומי (לפי סדר כרונולוגי):

את הטפסים הנ"ל עדיף למלא סמוך לאחר קרות תאונת עבודה, זאת בהתאם לסוג תאונת העבודה (תאונה, פגיעה מצטברת, מחלת מקצוע) ובהתאם למעמד (שכיר, עצמאי, מתנדב, תלויים).

הטופס מיועד למתן טיפול רפואי ראשוני לנפגע תאונת עבודה. עם קרות תאונת העבודה יש למלא את הטופס- בדרך כלל, המעסיק עושה זאת. בטופס ממלאים תיאור של האירוע ולכן יש לדייק ולוודא שהתיאור יכול להיחשב, כתאונת עבודה בביטוח לאומי. ללא חתימת המעסיק לטופס אין משמעות. לאחר החתמת המעסיק על טופס יש למסור אותו לקופת החולים, בכדי להוציא תעודה ראשונה לנפגע בעבודה.

הטופס מיועד לשם קבלת טיפול רפואי ראשוני לנפגע תאונת עבודה שהינו עצמאי. מאחר ואין מעסיק בתמונה, עולה הסבירות שהביטוח הלאומי יפקפק בגריסתכם- לכן מלאו את הטופס בצורה מהימנה ואספו ראיות לתמיכה באירוע. את הטופס יש למסור לקופת החולים כדי שתונפק לכם תעודה ראשונה לנפגע בעבודה.

טופס ביטוח לאומי 211- תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (עצמאי / שכיר / מתנדב)

זהו טופס חשוב ביותר! טופס זה למעשה הוא התביעה שלכם להכרה באירוע כתאונת עבודה. ככל שלאחר התאונה יקבע לכם אי כושר מלא או חלקי (ימי מחלה),  תהיו זכאים לדמי פגיעה למשך 90 ימים. מעבר לתקופה זו, כדי לקבל מביטוח לאומי פיצוי נוסף, תידרשו להופיע בפני הוועדות הרפואיות (טופס ביטוח לאומי 200).

שימו לב לפרטים שיש למלא בטופס בל 211, נסו להיות מדויקים ועקביים עם הגרסאות שמופיעות בתיעוד הרפואי ובטופס ביטוח לאומי 250/283. מומלץ לרשום בטופס שמות של עדים ואף לצרף מכתב מקדים שבו תפרטו בצורה מסודרת את סיפור המקרה ואת הנספחים. לטופס התביעה יש לצרף את התעודה הראשונה לנפגע בעבודה, את טופס ביטוח לאומי 250, תיעוד רפואי וראיות לתמיכה בתאונת העבודה. שימו לב, יש להחתים את המעסיק על הטופס (אך גם ללא החתימה התביעה תיבדק). כמו כן, הטופס מיועד הן לעובד שכיר, הן לעובד עצמאי והן למתנדב.  ככל שמדובר במיקרוטראומה/ מחלת מקצוע יש למלא את טופס ביטוח לאומי 202.

טופס ביטוח לאומי 202 - תביעה להכרה במחלת מקצוע או ליקוי רפואי כתוצאה מתנאי עבודה (עצמאי / שכיר / מתנדב)

זהו טופס המקביל לטופס 211. את טופס זה מגישים כאשר לא היה אירוע תאונתי/ חבלה, אלא במקרים שלטענתכם עבודה מצטברת או חשיפה מצטברת גרמה לטענתכם לפגימה רפואית או מחלה. שימו לב, קיימות הלכות רבות מתי ניתן להכיר בליקוי כפגיעה בעבודה, כתוצאה מחשיפה או עבודה מצטברת. אל תגישו תביעה בנושא זה מבלי להתייעץ, שכן במקרה של מחלת מקצוע/ מיקרוטראומה, מתן גרסה שאינה תואמת להלכות המשפטיות, תוביל לדחיית התביעה. יתר ההסברים והטיפים הרלוונטיים לטופס 202, רלוונטיים גם לכאן.

טופס ביטוח לאומי 213 - תביעה לתשלום גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה - תביעת תלויים

טופס זה מוגש על ידי התלויים בנפגע עבודה. יש להגיש טופס זה בשלושה מקרים עיקריים. א. פטירה כתוצאה מתאונת עבודה (חבלה, נפילה, אירוע מוחי, התקף לב וכיוב'). ב. פטירה כתוצאה מתנאי העבודה – במקרה של חשיפה תעסוקתית לחומרים מזיקים או לשמש (מחלות קשות לרבות סרטן, פרקינסון, ריאות ועוד ועוד). ג. במקרה של פטירה כאשר המנוח הוכר כבר כנפגע בעבודה ונפטר כתוצאה מאותה תאונת עבודה מוכרת. הזכות לגמלת תלויים הינה בדרך כלל לאלמנה, לילדים ובמקרים מסוימים לאלמן ולהורי המנוח.

טופס ביטוח לאומי 200 - תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה

טופס זה, הוא למעשה בקשה להופיע בפני הוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי, על מנת שתקבע את דרגת נכותכם. בדרך זו, ככל שתותאם לכם נכות זמנית אות צמיתה, תהיו זכאים למענק/ קצבה/ נכות זמנית. מומלץ להגיש טופס זה בד בבד עם יתר טפסי התביעה הרלוונטיים ולא להמתין עם הגשת הטופס עד לקבלת החלטת פקיד התביעות.

חשוב – כל הזמן, לפני ולאחר הגשת טפסי התביעה, יש להיבדק ולבצע בדיקות רפואיות לפי צורך, זאת על מנת שיהיו לכם אסמכתאות שיגדלו את סיכוייכם לקבל נכות שתשקף את מצבכם, לשביעות רצונכם.

טפסים המיועדים להליכים נוספים המקנים זכויות מהותיות לנפגעי עבודה, המוגשים לאחר שנקבעה נכות:

רבים מנפגעי העבודה לא מכירים את הזכויות העומדות לרשותכם. הטפסים שלהלן מייצגים חלק מהזכויות להם זכאים נפגעי תאונות עבודה. שימו לב, חלק מהטפסים עשויים להקנות זכויות כלכליות משמעותיות, היכולות לעלות בהרבה על הקצבה או המענק שנפגע העבודה מקבל בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לו.

טופס ביטוח לאומי 279 - תביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית

טופס חשוב זה, מיועד למקרים בהם הוועדה הרפואית התאימה לכם נכות רפואית זמנית בשיעור הנמוך מ-100% (החל מ- 10%), ועקב הפגיעה אתם לא יכולים לחזור לעבוד בתקופה הזמנית. ככל שהביטוח הלאומי יכיר באי הכושר, הוא עשוי להגדיל את הנכות ל- 100% לתקופה הזמנית. כך, גם במקרה שהנכות הזמנית שנקבעה עומדת על 10% בלבד, תשולם קצבה מלאה לתקופה הזמנית! לצורך מימוש הזכות, במקרה של שכיר, יש להחתים את המעסיק על הטופס. כמו כן, תמיד מוטב יהיה לתמוך את התביעה עם אישור מפורט מרופא שיסביר מדוע אין באפשרותכם לחזור ולעבוד בתקופה הזמנית.

טופס ביטוח לאומי 228 - תביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב

לאחר שוועדה רפואית דנה בפגיעה, כל חצי שנה תוכלו להגיש תביעה להחמרת מצב. במקרים של החמרה משמעותית, ניתן יהיה להגיש את התביעה בפרק זמן הקצר מחצי שנה.

לצורך הגשת התביעה לביטוח לאומי, יש להגיש את טופס התביעה יחד עם אישור של רופא תעסוקתי על החמרת מצב. לצורך קבלת אישור הרופא התעסוקתי, יש לגשת אליו עם תיעוד רפואי עדכני ועם פרוטוקול הוועדה האחרון.

טופס ביטוח לאומי 215 - תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות -תקנה 17

במקרה שבו וועדה רפואית קבעה לכם נכות רפואית צמיתה בשיעור של 20%, ולאחר מכן, מבלי שאירעה החמרה במצב, נגרמה לכם ירידה ניכרת בהכנסות עקב הפגיעה (ירידה של 17% ויותר יחסית לשכר לפני הפגיעה), רצוי שתגישו תביעה זו- יוער כי את התביעה הזו, ניתן להגיש עד 60 חודשים ממועד קביעת הנכות. במקרה זה, הוועדה הרפואית תהיה רשאית להגדיל את הנכות שנפסקה לכם בעד 50%, ככל שהיא תשתכנע שהירידה נגרמה עקב הפגיעה ותוך שקלול נתונים נוספים של גיל, סוג המקצוע וכיוב'. כלומר נכות בשיעור 20% לאחר הפעלת התקנה יכולה לעמוד על 30%, ללא החמרה במצב!. שימו לב, ככל שחלה החמרה במצבכם, מוטב יהיה להגיש בקשה להחמרת מצב- בקשה שאף אינה מוגבלת בזמן. כמו כן, ככל שהירידה בשכר אירעה תוך כדי הליך קביעת הנכות לראשונה, יידעו את הוועדה בירידה בשכר, וכבר בשלב זה הוועדה תוכל להגדיל את נכותכם.

טופס ביטוח לאומי 210 - תביעה לצירוף דרגות נכות מכמה פגיעות בעבודה- איחוד נכויות

במידה שאירעו לכם מספר תאונות עבודה בגינן הותאמו לכם אחוזי נכות, תוכלו לאחד את הנכויות במידה ועקב האופי המצטבר של הנכויות השכר שלכם נפגע ב- 50%. שימו לב, איחוד נכויות לא יכול לאחד שתי נכויות שמקנות קצבה (20%+20%) או שתי נכויות שאיחודן לא יוביל לקצבה (10%+10%), אך כן ניתן לאחד נכויות שאיחודן יוביל לקצבה (10%+10%+10%) או נכות המקנה קצבה יחד עם נכות המקנה מענק (20%+10%). את התביעה יש להגיש למחלקת נפגעי בעבודה בביטוח לאומי.

טופס ביטוח לאומי 270 - תביעה לשיקום מקצועי

כל נפגע עבודה שהותאמה לו נכות בשיעור של 10% ובמצבים מסוימים שדרגת הנכות נמוכה יותר, רשאי להגיש תביעה לשיקום מקצועי. המצבים האחרים הם כאשר רופא הביטוח הלאומי חושב שצפויה להישאר נכות בשיעור של 10% לפחות, כאשר הותאמה נכות נמוכה מ- 10%, אך רופא הביטוח הלאומי חושב שהמשך העבודה מסוכן לבריאות או לבטיחות, או כאשר הנכות היא עקב מחלת מקצוע.

התנאים העיקרים לקבלת שיקום הם חוסר יכולת לעבוד בעבודה ערב הפגיעה או עבודה מתאימה אחרת או שנדרשת הכשרה בכדי לאפשר חזרה לעבודה.

כמו כן, פקיד השיקום צריך להשתכנע שהנפגע ישתף פעולה, ושהוא מתאים למסגרת של שיקום וכי השיקום יועיל להשתלבות הנפגע בשוק העבודה.

את התביעה יש להגיש למחלקת שיקום, הסמוכה למקום המגורים.

טופס ביטוח לאומי 271 - תביעה למענק במקום קצבה לנפגע בעבודה- היוון קצבאות

נפגע עבודה הזכאי לקצבה, רשאי לבקש להוון את הקצבה או חלקה- כלומר לקבל היום סכום כסף חד פעמי, על חשבון חלק מן הקצבה העתידית. בדרך כלל, הביטוח הלאומי מאפשר היוון חלקי בשיעור של 25% עד גיל זקנה או לתוחלת חיים או היוון מלא ל- 5 שנים. לצורך אישור ההיוון יש להראות כי לבד מהקצבה, יש לכם הכנסה קבועה וכן להצביע על מטרה לשימוש בכסף. את התביעה יש להגיש למחלקת שיקום הסמוכה למקום המגורים.

טפסים הרלוונטיים לנפגעי תאונת עבודה בעלי נכויות קשות ומשמעותיות:

לנכים בעלי דרגות נכות גבוהות, קיימות זכויות מיוחדות שיכולות להקנות קצבה חודשית משמעותית נוספת או לעזור כלכלית להתמודדות עם הנכות / המחלה הקשה.

טופס ביטוח לאומי 282 - תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה

נפגעי עבודה שהותאמה להם נכות בשיעור של 65% ומעלה עשויים להיות זכאים למענק מיוחד עבור הוצאות שונות, כמו התאמת תנאי מגורים (שיפוץ, מעלון וכיוב'), רכישת אביזרים  או סיוע ברכישת אמצעים לניידות (כיסא גלגלים, קלנועית, כלי רכב וכיוב'). לצורך הגשת הבקשה, רצוי להציג מספר הצעות מחיר כדי לייעל ולזרז את הליך אישור המענק (כלומר הצעות מחיר לשיפוץ, לרכישת הרכב וכיוב'). את התביעה לתשלום המענק המיוחד יש להגיש למחלקת השיקום בביטוח לאומי.

טופס ביטוח לאומי 266 - תביעה לתשלום קצבה מיוחדת לנפגע בעבודה

נפגע תאונת עבודה שהותאמה לו נכות רפואית בשיעור 65% הקשורה לניידות או 75% לצמיתות, יכול להיות זכאי לקצבה שיכולה להגיע כדי 8000 ש"ח לחודש, שתתווסף על קצבת הנכות מהעבודה ולא על חשבונה. בדרך כלל, הזכאות היא במקרים של קשיי ניידות או רמות שונות של סיעוד או צרכים מיוחדים הרלוונטיים למחלות קשות, לרבות עזרת הזולת. לאחר הגשת התביעה, תידרשו להופיע בפני פקיד שיקום ו/או יערך לכם מבחן תלות.

טופס בל 283 – ביטוח לאומי– כיצד למלא את הטופס (הסבר לנפגע תאונת עבודה עצמאי)

צריך עזרה מול ביטוח לאומי – לשיחה עם עו"ד צלצל 054-2288333 או השאר פרטים צריך עזרה מול ביטוח לאומי –

טופס בל 250 של ביטוח לאומי– הסברים לנפגע תאונת עבודה כיצד למלא את הטופס

להורדת טופס בל 250 לחץ כאן כמו בכל המדריכים של אתר "עוד זכות", אתן לכם טיפים ואסביר כיצד למלא את

תהיה חברתי ושתף עם האנשים שחשובים לך
גלילה לראש העמוד

אל תוותרו על הזכויות המגיעות לכם! להתייעצות השאירו פרטים

דילוג לתוכן