להתייעצות עם עורך דין ביטוח לאומי ונזיקין חייג:

מה גובה הפיצויים לו זכאי נפגע בתאונת דרכים?

פיצויים
תהיה חברתי ושתף עם האנשים שחשובים לך
במאמר זה נציג מידע שימושי לגבי האופן בו מחושב גובה הפיצויים להם זכאי מי שנפגע בתאונת דרכים, כפי שנקבע בחוק הרלוונטי- חוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. תשלום הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים מוטל על חברת הביטוח מולה נעשתה פוליסת ביטוח חובה של הרכב המעורב בתאונה נדגיש כי החוק אינו קובע סכום פיצויים קבוע לנפגע תאונת דרכים אלא קובע פרמטרים על פי הם נקבע הסכום לתשלום, בהתאם לנסיבות המקרה, חומרת הפציעה וכדומה. מאחר ומדובר בנתונים שאינם מוחלטים אלא לרוב נתונים לפרשנות, קביעת סכום הפיצויים נעשית לא פעם בדיון משא ומתן מול חברת הביטוח אשר מטבע הדברים מעוניינת לשלם את הסכום המינימלי האפשרי. לכן, על מנת להגדיל את הסיכוי כי תקבלו את מלוא סכום הפיצויים המגיע לכם, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין בעל נסיון ומומחיות בתחום תאונות הדרכים, אשר יוכל להנחות אתכם בפעולות הנדרשות להגשת תביעת הפיצויים לחברת הביטוח, יוכל לנהל עבורכם את ההתדיינות מול חברת הביטוח ובמקרה הצורך גם יוכל להעביר ולנהל את התביעה בערכאות משפטיות מתאימות. סכום הפיצויים נקבע כאמור על פי מספר משתנים, המכונים בעגה המשפטית "ראשי נזק". ניגע כעת בראשי הנזק העיקריים:

1. שיעור הנכות

המשתנה הראשון מתייחס לשיעור הנכות שנקבע לנפגע בתאונת דרכים. כיצד מחושב שיעור הנכות? בפני מומחה רפואי העוסק בכך מוצג כלל המידע הרפואי הרלוונטי: בדיקות, חוות דעת, אישורים וכדומה וזה קובע את שיעור הנכות, באחוזים, לנפגע. במקרה שתאונת הדרכים היא גם תאונת עבודה, את שיעור הנכות תקבע ועדה רפואית מטעם ביטוח לאומי. לקביעה של הוועדה יש חשיבות רבה וקביעתה תשמש גם בתביעה אל מול חברות הביטוח, כבסיס לחישוב הפיצויים. בחישוב הפיצויים מבחינים בין שני סוגי נכות: נכות רפואית ונכות תפקודית. מהי נכות רפואית? הכוונה היא לנכות שנמדדת על פי שיעור הנזק הפיזי שנגרם לאדם – לדוגמה, אדם שבשל הפציעה הפגיעה אינו מסוגל להניע את רגל ימין בצורה חופשית. המונח נכות תפקודית לעומת זאת מתייחס להגבלות בתפקוד שנגרמו לאדם כתוצאה מהנכות הרפואית, הגבלות בתפקוד היומיומי, הגבלות בתפקוד ביכולת לעבוד ולהתפרנס וכדומה, שאלה משמעותית בהקשר זה תהיה: האם הנכות הרפואית מפריעה לאדם בעבודתו? אם מדובר למשל בנהג מונית שלא יכול להמשיך בעבודתו עקב הפגיעה ברגל ימין, תיקבע לו נכות תפקודית גבוהה. בחישוב סכום הפיצויים ניתן משקל גדול יותר לנכות תפקודית מאשר לנכות רפואית.
פיצויים
כיצד מחושב סכום הפיצויים לנפגע בתאונת דרכים?
  חשוב להדגיש כי בהערכת וחישוב נכות רפואית ונכות תפקודית היחס לפגיעה נפשית אשר נגרמה בעקבות תאונת דרכים זהה להתייחסות אל פגיעה פיזית. כלומר גם אם לא נגרם לכם נזק פיזי בתאונה עצמה, אך אתם סובלים מהתקפי חרדה או סימפטומים נפשיים אחרים, עניין זה ישפיע על חישוב שיעור הנכות הרפואית ושיעור הנכות התפקודית. נציין כי אמנם נכות רפואית משפיעה על הנכות התפקודית, אך הן לא תמיד חופפות. לצורך הדוגמא, אם נקבע לאדם נכות רפואית בשיעור 10% בידיו, במידה ואותו אדם עוסק בהוראה, יכולתו להתפרנס לא תיפגע, אך עם מקצועו של הנפגע הוא נגר, אותה נכות רפואית עשויה למנוע ממנו לשוב ולעבור במקצוע ועל כן תיקבע לו נכות תפקודית גבוהה. בדומה למשתנים אחרים המשפיעים על חישוב סכום הפיצויים, גם הפרשנות להשפעת נכות רפואית על התפקוד, הינה סובייקטיבית ועל כן עשויה להיות מקור למחלוקת עם חברת הביטוח, על כן חשוב להקפיד לאסוף ולתעד כל מידע רפואי רלוונטי לגבי מצבם, כך שהוכחת הנזק שנגרם לכם תהיה קלה יותר.

2. גיל

משתנה נוסף שמגולם בפיצויים הוא גילו של הנפגע בזמן התאונה. ככל שמדובר בנפגע צעיר יותר – כך הסכום שיקבל גבוה יותר. זאת מכיוון שהמרכיב המשמעותי ביותר בפיצויים הוא אובדן כושר העבודה או הפגיעה בפרנסה. מאחר ותובע צעיר עתיד לחיות עם הגבלה בפרנסה בשל נכותו למשך שנים רבות, נקבע כי הפיצויים שיקבל יהיו גבוהים יותר.

3. כושר השתכרות ופוטנציאל השתכרות

עוד פרמטרים הרלוונטיים לחישוב גובה הפיצויים הם כושר ההשתכרות של הנפגע בעת התאונה ופוטנציאל ההשתכרות שלו. בחישוב כושר השתכרות ופוטנציאל ההשתכרות מתייחסים לזמן שממועד התאונה ועד לגיל פרישה לגמלאות, בדומה לכך גם בהפסדים לנפגע בכספי הפנסיה ובתנאים סוציאליים. פגיעה בכושר השתכרות –פרמטר זה מחושב על ידי השוואה בין הכנסה של הנפגע לפני התאונה ובין ההכנסה שלו לאחר התאונה. ההפרש בין שני הסכומים מגלם את הפגיעה שנגרמה לכושר ההשתכרות של הנפגע בתאונה, בעקבות התאונה. פרמטר זה משמש גם לחישוב ההפסד בהכנסה שיגרם לנפגע בשנים לאחר התאונה, הן בהכנסה מיידית והן בזכויות פנסיוניות. פגיעה בפוטנציאל השתכרות – פרמטר זה מנסה לנבא את העלייה בשכר שהיתה צפויה לאדם אלמלא התאונה, זאת לעומת העלייה בשכר שתתאפשר לו כעת, לאחר התאונה. פרמטר זה רלוונטי במיוחד במקרים בהם הנפגע הינו אדם צעיר ובהתאם ההנחה הסבירה היא כי עדיין מיצה למקסימום את פוטנציאל ההשתכרות שלו וכי שכרו היה צפוי לעלות בעקבות התמקצעות, צבירת נסיון ושנות וותק. מטב הדברים חישוב פוטנציאל השתכרות מבוסס על השערות ועל נתוני ממוצעים של עובדים בעלי מאפיינים דומים. בהתאם לכך, ככל שהנפגע יציג יותר מידע ומסמכים, כך תגדל יכולתו להשפיע על אופן החישוב של פוטנציאל ההשתכרות ובהתאם למקסם את סכום הפיצויים.

4. פיצוי עבור כאב וסבל ועוגמת נפש

גם אם לא נגרמה לנפגע כל נכות ולא נפגע כושר ההשתכרות שלו, הוא עדיין זכאי לפיצויים על בסיס סעיף נפרד המכונה- "כאב וסבל ועוגמת נפש". בפרמטר זה ניתן משקל לסבל הפיזי ולנזקים הנפשיים שנגרמו לנפגע בתאונת דרכים, אירוע טראומטי בפני עצמו, גם כאשר אינו מוליד נכות קבועה. חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים מגדיר נוסחה מתמטית לחישוב סכום הפיצויים עבור סעיף "כאב וסבל ועוגמת נפש" וזו מתבססת על 3 משתנים: שיעור הנכות הרפואית שנקבע, גיל הנפגע במועד התאונה ומספר ימי האשפוז בבית החולים לאחר התאונה.

5. החזר הוצאות

משתנה נוסף אותו לוקחים בחשבון בקביעת גובה הפיצויים הוא הנזק הכלכלי הישיר שנגרם לנפגע כתוצאה מהתאונה, כלומר עלותן של הוצאות ישירות שנגרמו לו: הוצאות על טיפול רפואי, הוצאות על רכישת אביזרים רפואיים ותרופות, הוצאות על נסיעות, ימי היעדרות מן העבודה, הפסדים בזכויות פנסיוניות וזכויות סוציאליות אחרות, הוצאות על טיפול סיעודי וכדומה.

מי עורך את החישוב?

הגשת תביעת פיצויים לחברת הביטוח על פגיעה בתאונת דרכים כוללת חישוב נזק, אותו מציג הנפגע בעזרת עורך דינו. התחשיב המוגש בתביעה נתמך על ידי נתונים, אישורים, חוות דעת ומידע רלוונטי אחר המוצגים בתביעה גם כן. במרבית המקרים, בעקבות הגשת התביעה נפתח משא ומתן מול חברת הביטוח, במהלכו עשויים נציגי חברת הביטוח להציג הערות והשגות על תחשיב הנזק שהוצג להם וכן להציג נתונים וראיות התומכים בעמדותיהם. במידה והמשא ומתן בין הצדדים לא מסתיים בהסכמה, מגיש תביעת הפיצויים רשאי להעביר את הדיון בתביעה למסלול המשפטי ולפנות לבית המשפט. במרבית המקרים המשא ומתן בין הצדדים נמשך גם במהלך התהליך המשפטי, כאשר בית המשפט נוטה לעודד את הצדדים להגיע לפשרה. במידה ועדיין לא מושגת הסכמה לפשרה, בית המשפט נסמך על הראיות המוצגות לו וכן לעתים מזמן מומחים מטעמו ולבסוף מקבל הכרעה בדבר סכום הפיצויים אותו יש לשלם לנפגע בתאונת הדרכים.

שורה תחתונה:

כפי שהמחשנו במאמר זה, האופן בו מחושב סכום הפיצויים אינו מבוסס על נוסחה מתמטית יבשה אלא נשען לא מעט על נתונים סובייקטיביים, על כן ישנה משמעות רבה להכנה מקצועית ומושכלת של התביעה, של תחשיב הנזק שנגרם לנפגע ושל הראיות התומכות בתחשיב זה. הגשת תביעה ללא הכנה שכזו יכולה להתבטא בפער של עשרות אלפי ₪ ולמעלה מכך בין הפיצויים שתקבלו ובין סכום המקסימום שהייתם יכולים לקבל לו היה פועל למענכם עורך דין מומחה בתחום תאונות הדרכים. למגוון מדריכים לנפגעי תאונות דרכים הנכם מוזמנים לפורטל מיצוי זכויות נפגעי תאונות דרכים – "פיצוי בדרכים".
תהיה חברתי ושתף עם האנשים שחשובים לך
גלילה לראש העמוד

אל תוותרו על הזכויות המגיעות לכם! להתייעצות השאירו פרטים

דילוג לתוכן