להתייעצות עם עורך דין ביטוח לאומי ונזיקין חייג:

מה צריך לעשות כדי לקבל קצבת ניידות מביטוח לאומי

קצבת ניידות
תהיה חברתי ושתף עם האנשים שחשובים לך

מגוון רחב של ליקויים ופגיעות עשויות להשפיע על יכולות הניידות שלנו. מי שסובל מפגימה (בעיקר ברגליים) המגבילה אותו בניידות עשוי להיות זכאי לגמלת הניידות. מעבר לקבלת קצבת ניידות חודשית, הגמלה מעניקה עוד מגוון הטבות המסייעות למוגבל בניידות להשתלב בקהילה ובחיי היומיום.

שימו לב, מגוון רחב של ליקויים מתחומים שונים עשויים להקנות את גמלת הניידות. כך, זכאות של קצבת ניידות ולהטבות יכולה לקום כפועל יוצא ממגוון מחלות ובעיות אורתופדיות, נוירולוגיות, כירורגיות (אי ספיקה עורקית) וכיוב'.

מי עשוי להיות זכאי לגמלת ניידות:

כל תושב ישראלי השוהה בישראל, מגיל 3 עד גיל 67 עשוי להיות זכאי לגמלת ניידות ולהטבות, זאת ככל שוועדה רפואית של משרד הבריאות תקבע לו אחוזי נכות של מוגבל בניידות עקב ליקויים ברגליו, לפי רשימת הליקויים למוגבלים בניידות, כמפורט להלן:

טבלת הליקויים למוגבלים בניידות - ביטוח לאומי

הסעיפים המתייחסים לשיתוקים רלוונטיים רק אם המאורע שגרם לשיתוק אירע ששה חודשים לפחות לפני הגשת הבקשה.

1. שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים, המלווה בשיתוק ברגל אחת לפחות של שניים מבין שלושת השרירים הבאים: ,M. ileopsoasM. quadriceps, M. glutaeus maximus.100%
2. שיתוק מלא של רגל אחת, המלווה בשיתוק של קבוצת שרירים בשוק או בירך בגפה השנייה80%
3. שיתוק מלא למעשה של אחת מהשוקיים, המלווה בשיתוק של שניים לפחות מבין שלושה השרירים המפורטים בסעיף 1 למעלה80%
4. שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים80%
5. שיתוק מלא למעשה של שוק אחת, המלווה בשיתוק של אחד השרירים המפורטים בסעיף 1 למעלה50%
6. שיתוק חלקי של שרירי רגל אחת, הגורם להגבלה ניכרת בהפעלת מפרק הירך או הברך (לא מדובר בטווח התנועתיות הפסיבית של המפרק)50%
7
א. שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי גפה תחתונה אחת – עם הפרעה בינונית בהליכה.40%

ב.

1) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הרגליים – עם הפרעה בינונית בהליכה, או –

2) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי רגל אחת – שעה שהליכה אפשרית בעזרת מכשיר הליכה ארוך בלבד.

60%

ג.

1) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הרגליים, עם מכשיר ארוך אחד הנלבש על הגפה, או –

2) שיתוק ספסטי בדרגה קשה בשרירי רגל אחת, שעה שהליכה אפשרית רק בעזרת תמיכה או עזרה של אדם נוסף.

80%
ד. חוסר מלא של כושר תנועה בשתי הרגליים, כתוצאה מליקויים במערכת עצבים המרכזית בליווי של אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות100%

 

1) קטיעה מעל לברך בגפה אחת.80%
2) קטיעה מעל לברך בשתי הגפיים.100%
3) קטיעה מעל לברך בקרבת פרק הירך עם חוסר אפשרות להתקנת פרותזה, או קטיעת הגפה דרך מפרק הירך.100%
4) קטיעה בשוק40%
5) קטיעה בשתי השוקיים גם יחד.80%
6) קטיעת השוק בקרבת הברך ובחוסר אפשרות להתקנת פרותזה להפעלת מפרק הברך.80%
7) קטיעת כף הרגל לפי שיטת Pirogoff40%
8) קטיעת שתי כפות הרגליים לפי שיטת Pirogoff80%
9) קטיעה בשתי כפות הרגליים דרך עצמות ה-Tarsus40%
1. קשיון מוחלט של מפרק הירך80%
2. קשיון דו-צדדי של מפרקי הירכיים100%
3. קשיון הברך במצב של 1700 -0 18050%
4. קשיון דו- צדדי של מפרקי הברכיים80%
5. קשיון מפרק הברך במצב של כיפוף גדול יותר או סטייה לצדדים70%
6. קשיון שני מפרקי הברכיים במצב של כיפוף גדול או סטייה לצדדים100%
7. קשיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים40%
1) נקע מלידה במפרק הירך.50%
2) נקע מלידה דו-צדדי במפרקי הירך.80%
3) נקע הברך מלווה קרע של שתי רצועות לפחות.50%
1. מפרק מדומה בעצם הירך, מתחת לאזור צוואר הירך, המאפשר הליכה בעזרת מכשיר הליכה בלבד80%
2. מפרק מדומה באזור צוואר הירך50%
3. מפרק מדומה בעצם הירך50%

כאשר מתקיים בנבדק יותר מפסקת משנה אחת מבין אלה המנויות בפסקאות (א) או (ב) שלהלן, ייקבע האחוז הגבוה מבין האחוזים הקבועים בצד פסקאות המשנה המתקיימות בנבדק.

(א) הגבלות בכושר תנועת המפרקים:

(1) הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך מלווה כוויצה כיפופית (הגבלה באכסטנזיה) העולה על °30 והתנועתיות במפרק הירך (אבדוקציה או אדוקציה או רוטציה) הינה פחות מ- °20.50%
(2) סעיף 1 דלעיל דו-צדדי.80%
(3) הגבלה בכושר תנועת הברך מלווה כיפוף פחות מ- °135 ויישור פחות מ- °160.60%
(4) סעיף 3 דלעיל דו-צדדי.80%
(5) דריכה על הצד החיצוני של כפות הרגלייםPes varus maxius bilateralis40%
(6) Pes equino – varus bilateralis
40%
(7) דריכה על הצד הפנימי של כפות הרגליים.Pes valgus maxius bilateralis40%

 

(ב) החלפת מפרקים בירך או בברך:

(1) מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים קליניים, רנטגניים או הדמייתיים אחרים, להתרופפות המפרק60%
(2) מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד50%
(3) מצב אחרי החלפת שני מפרקים70%
(4) מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים80%
(5) מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים100%
ז') קיצור בגפה התחתונה ב- 15 ס"מ או יותר לעומת הגפה השניה שאינו תוצאה של אחת הנכויות הנ"ל.40%

סעיף א':

(1) מלווה בכל הממצאים הבאים במצטבר:
א. צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני
ב. העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis
ו- Tibialis Posterior;
ג. אינדקס לחץ דופלר קרסול- זרוע פחות מ- 0.6.
40%
(2) כאשר קיים חשד לNon-Compressible Vessels, נוכחות של  אחד או יותר מהממצאים האלה:
א. עקומת Pulse V0lume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-10 מ"מ
ב. Pulsatility Index פחות מ-8 בכף הרגל
ג. גל דופלר בי- פזי בכף הרגל
ד. Toe Pressure – אינדקס לחץ בוהן- זרוע פחות מ- 0.5
40%
(3) כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה –
ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על-סיסטולי או מבחן Tip oeing, ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.

40%

 

 

סעיף ב':

(1) כל הממצאים האלה במצטבר:
א. צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני
ב. העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis ו-Tibialis Posterior ;
ג. אינדקס לחץ דופלר קרסול- זרוע פחות מ-0.4
40%
(2) כאשר קיים חשד ל- Non Compressible, נוכחות של אחד או יותר מהממצאים הבאים:
א. עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-5 מ"מ.
ב. Pulsatility Index פחות מ-5 בכף הרגל
ג. גל דופלר מונו-פזי בכף הרגל
ד. Toe Pressure – אינדקס לחץ בוהן –זרוע פחות מ- 0.3
40%
(3) כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה – ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על- סיסטולי או מבחן Tip Toeing, ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.70%

 

סעיף ג':

כל הממצאים המתאימים לנכות של 70% כמפורט לעיל בתוספת כיבים איסכמים או נמק.100%

 

 

1. הפרעות במערכת כלי הלימפה ברגל אחת, הגורמות לאלפנטיאזיס, המגביל במידה ניכרת את התנועתיות במפרק הברך או הירך40%
2. סעיף 1 למעלה, דו-צדדי80%

מומים מלידה, שממצאיהם הרפואיים מקבילים מבחינה אנטומית לאחד הליקויים המפורטים לעיל, ייחשבו לעניין שיעור המוגבלות בניידות כליקוי עצמו.

. מי שמלאו לו 18 שנים, ואורך רגליו אינו עולה על 61 ס"מ80%
2. מי שמלאו לו 18 שנים, ואורך רגליו אינו עולה על 72 ס"מ50%

 

3. מי שקומתו נמוכה, ומלאו לו שש שנים ולא יותר מ-18 שנים – אחוז המוגבלות בניידות יהיה האחוז הנקוב בטבלה הבאה:

גיל
אורך רגל אחת בס"מ, ביחס לאחוז הליקוי המתאים*
רמה א’ – 80%רמה ב' – 50%
64048
6.54149
74250
7.54351
84452
8.54553
94654
9.54755
104856
10.54957
115058
11.55160
125261
12.55362
135464
13.55565
145666
14.55768
155869
15.55970
166071
16.56071
176172
17.56172
186172

 

* אורך הרגל יימדד מהבליטה הקדמית העליונה של עצם הכסל ועד לפטישון הפנימי של אותה הרגל (Ant. superior iliac spine to med. malleolus).

הסעיפים המתייחסים לשיתוקים רלוונטיים רק אם המאורע שגרם לשיתוק אירע ששה חודשים לפחות לפני הגשת הבקשה.

1. שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים, המלווה בשיתוק ברגל אחת לפחות של שניים מבין שלושת השרירים הבאים: ,M. ileopsoasM. quadriceps, M. glutaeus maximus.100%
2. שיתוק מלא של רגל אחת, המלווה בשיתוק של קבוצת שרירים בשוק או בירך בגפה השנייה80%
3. שיתוק מלא למעשה של אחת מהשוקיים, המלווה בשיתוק של שניים לפחות מבין שלושה השרירים המפורטים בסעיף 1 למעלה80%
4. שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים80%
5. שיתוק מלא למעשה של שוק אחת, המלווה בשיתוק של אחד השרירים המפורטים בסעיף 1 למעלה50%
6. שיתוק חלקי של שרירי רגל אחת, הגורם להגבלה ניכרת בהפעלת מפרק הירך או הברך (לא מדובר בטווח התנועתיות הפסיבית של המפרק)50%
7
א. שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי גפה תחתונה אחת – עם הפרעה בינונית בהליכה.40%

ב.

1) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הרגליים – עם הפרעה בינונית בהליכה, או –

2) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי רגל אחת – שעה שהליכה אפשרית בעזרת מכשיר הליכה ארוך בלבד.

60%

ג.

1) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הרגליים, עם מכשיר ארוך אחד הנלבש על הגפה, או –

2) שיתוק ספסטי בדרגה קשה בשרירי רגל אחת, שעה שהליכה אפשרית רק בעזרת תמיכה או עזרה של אדם נוסף.

80%
ד. חוסר מלא של כושר תנועה בשתי הרגליים, כתוצאה מליקויים במערכת עצבים המרכזית בליווי של אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות100%

 

1) קטיעה מעל לברך בגפה אחת.80%
2) קטיעה מעל לברך בשתי הגפיים.100%
3) קטיעה מעל לברך בקרבת פרק הירך עם חוסר אפשרות להתקנת פרותזה, או קטיעת הגפה דרך מפרק הירך.100%
4) קטיעה בשוק40%
5) קטיעה בשתי השוקיים גם יחד.80%
6) קטיעת השוק בקרבת הברך ובחוסר אפשרות להתקנת פרותזה להפעלת מפרק הברך.80%
7) קטיעת כף הרגל לפי שיטת Pirogoff40%
8) קטיעת שתי כפות הרגליים לפי שיטת Pirogoff80%
9) קטיעה בשתי כפות הרגליים דרך עצמות ה-Tarsus40%
1. קשיון מוחלט של מפרק הירך80%
2. קשיון דו-צדדי של מפרקי הירכיים100%
3. קשיון הברך במצב של 1700 -0 18050%
4. קשיון דו- צדדי של מפרקי הברכיים80%
5. קשיון מפרק הברך במצב של כיפוף גדול יותר או סטייה לצדדים70%
6. קשיון שני מפרקי הברכיים במצב של כיפוף גדול או סטייה לצדדים100%
7. קשיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים40%
1) נקע מלידה במפרק הירך.50%
2) נקע מלידה דו-צדדי במפרקי הירך.80%
3) נקע הברך מלווה קרע של שתי רצועות לפחות.50%
1. מפרק מדומה בעצם הירך, מתחת לאזור צוואר הירך, המאפשר הליכה בעזרת מכשיר הליכה בלבד80%
2. מפרק מדומה באזור צוואר הירך50%
3. מפרק מדומה בעצם הירך50%

כאשר מתקיים בנבדק יותר מפסקת משנה אחת מבין אלה המנויות בפסקאות (א) או (ב) שלהלן, ייקבע האחוז הגבוה מבין האחוזים הקבועים בצד פסקאות המשנה המתקיימות בנבדק.

(א) הגבלות בכושר תנועת המפרקים:

(1) הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך מלווה כוויצה כיפופית (הגבלה באכסטנזיה) העולה על °30 והתנועתיות במפרק הירך (אבדוקציה או אדוקציה או רוטציה) הינה פחות מ- °20.50%
(2) סעיף 1 דלעיל דו-צדדי.80%
(3) הגבלה בכושר תנועת הברך מלווה כיפוף פחות מ- °135 ויישור פחות מ- °160.60%
(4) סעיף 3 דלעיל דו-צדדי.80%
(5) דריכה על הצד החיצוני של כפות הרגלייםPes varus maxius bilateralis40%
(6) Pes equino – varus bilateralis
40%
(7) דריכה על הצד הפנימי של כפות הרגליים.Pes valgus maxius bilateralis40%

 

(ב) החלפת מפרקים בירך או בברך:

(1) מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים קליניים, רנטגניים או הדמייתיים אחרים, להתרופפות המפרק60%
(2) מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד50%
(3) מצב אחרי החלפת שני מפרקים70%
(4) מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים80%
(5) מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים100%
ז') קיצור בגפה התחתונה ב- 15 ס"מ או יותר לעומת הגפה השניה שאינו תוצאה של אחת הנכויות הנ"ל.40%

סעיף א':

(1) מלווה בכל הממצאים הבאים במצטבר:
א. צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני
ב. העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis
ו- Tibialis Posterior;
ג. אינדקס לחץ דופלר קרסול- זרוע פחות מ- 0.6.
40%
(2) כאשר קיים חשד לNon-Compressible Vessels, נוכחות של  אחד או יותר מהממצאים האלה:
א. עקומת Pulse V0lume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-10 מ"מ
ב. Pulsatility Index פחות מ-8 בכף הרגל
ג. גל דופלר בי- פזי בכף הרגל
ד. Toe Pressure – אינדקס לחץ בוהן- זרוע פחות מ- 0.5
40%
(3) כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה –
ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על-סיסטולי או מבחן Tip oeing, ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.

40%

 

 

סעיף ב':

(1) כל הממצאים האלה במצטבר:
א. צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני
ב. העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis ו-Tibialis Posterior ;
ג. אינדקס לחץ דופלר קרסול- זרוע פחות מ-0.4
40%
(2) כאשר קיים חשד ל- Non Compressible, נוכחות של אחד או יותר מהממצאים הבאים:
א. עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-5 מ"מ.
ב. Pulsatility Index פחות מ-5 בכף הרגל
ג. גל דופלר מונו-פזי בכף הרגל
ד. Toe Pressure – אינדקס לחץ בוהן –זרוע פחות מ- 0.3
40%
(3) כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה – ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על- סיסטולי או מבחן Tip Toeing, ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.70%

 

סעיף ג':

כל הממצאים המתאימים לנכות של 70% כמפורט לעיל בתוספת כיבים איסכמים או נמק.100%

 

1. הפרעות במערכת כלי הלימפה ברגל אחת, הגורמות לאלפנטיאזיס, המגביל במידה ניכרת את התנועתיות במפרק הברך או הירך40%
2. סעיף 1 למעלה, דו-צדדי80%

מומים מלידה, שממצאיהם הרפואיים מקבילים מבחינה אנטומית לאחד הליקויים המפורטים לעיל, ייחשבו לעניין שיעור המוגבלות בניידות כליקוי עצמו.

. מי שמלאו לו 18 שנים, ואורך רגליו אינו עולה על 61 ס"מ80%
2. מי שמלאו לו 18 שנים, ואורך רגליו אינו עולה על 72 ס"מ50%

 

3. מי שקומתו נמוכה, ומלאו לו שש שנים ולא יותר מ-18 שנים – אחוז המוגבלות בניידות יהיה האחוז הנקוב בטבלה הבאה:

גיל
אורך רגל אחת בס"מ, ביחס לאחוז הליקוי המתאים*
רמה א’ – 80%רמה ב' – 50%
64048
6.54149
74250
7.54351
84452
8.54553
94654
9.54755
104856
10.54957
115058
11.55160
125261
12.55362
135464
13.55565
145666
14.55768
155869
15.55970
166071
16.56071
176172
17.56172
186172

* אורך הרגל יימדד מהבליטה הקדמית העליונה של עצם הכסל ועד לפטישון הפנימי של אותה הרגל (Ant. superior iliac spine to med. malleolus).

מתי מקבלים קצבת ניידות:

 1.  תושב שנקבעה לו נכות של מוגבל בניידות בשיעור 40% לפחות והוא בעל רישיון נהיגה בר תוקף.
 2. תושב שנקבעה לו נכות של מוגבל בניידות בשיעור 60% לפחות ואין לו רישיון בר תוקף, אך יש לו מורשה נהיגה שמסיע אותו.

בתנאים מסוימים זכאים המוגבלים בניידות להמשך תשלומי הקצבה גם לאחר גיל הפרישה.

לטבלת שיעורי הקצבה בהתאם לגודל הרכב, אחוזי הנכות ותנאים נוספים לחצו כאן.

התנגשות בין גמלת הניידות לגמלאות אחרות:

 קצבת ניידות מול קצבת שירותים מיוחדים:

לא ניתן לקבל את שתי הקצבאות במקביל, ולכן הזכאי לשתי הגמלאות יצטרך לבחור בין קצבת ניידות לבין קצבת השירותים המיוחדים. עם זאת, במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים, קמה זכאות לשתי הקצבאות:

 • ישנה זכאות לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור יותר מ- 100%.
 • נקבעה מוגבלות בניידות בשיעור של 100%.
 • הוועדה הרפואית של משרד הבריאות קבעה כי המוגבל בניידות זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים.

קצבת ניידות מול גמלת ילד נכה:

גם את שתי הקצבאות הללו לא ניתן לקבל במקביל. לכן הזכאי לשתי הגמלאות יצטרך לבחור בין הקצבה לילד נכה לבין קצבת הניידות. עם זאת, במידה ןמתקיים אחד מהתנאים הבאים, קמה זכאות לשתי הקצבאות:

 • נקבעה מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לפחות.
 • הוועדה הרפואית של משרד הבריאות קבעה כי הילד הנכה זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים.

הטבות הניתנות למוגבלים בניידות:

רכב ללא מיסים (הלוואה עומדת מביטוח לאומי למימון המיסים על הרכב): ההלוואה ניתנת לשם מימון מלא או חלקי של תשלומי המיסים החלים בעת קניית רכב. גובה ההלוואה נקבע בהתאם לרכב שאושר למוגבל בניידות לקנות, כאשר ניתן לפנות לוועדה לגודל רכב שבמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הרשאית לקבוע זכאות לרכב גדול יותר, ובכך ישנה זכאות להלוואה גבוהה יותר.

הלוואה לרכישת רכב מיוחד (רכב לאביזרים מיוחדים): מדובר בהלוואה הניתנת לשם רכישת רכב שניתן להיכנס אליו בישיבה על כיסא גלגלים או שניתן לנהוג בו תוך ישיבה בכיסא גלגלים. הזכאות להלוואה זו היא בנוסף להלוואה הניתנת למימון המיסים על הרכב.

הלוואות לרכישת אביזרים מיוחדים או מתקן הרמה לכיסא גלגלם: בהתקיים תנאים מסוימים קמה זכאות לקבלת הלוואה זו לרכישת אביזרים.

לימוד נהיגה ברכב לאבזרים מיוחדים: מדובר בתוכנית לימודים שביטוח לאומי מפעיל, ללימוד נהיגה למוגבלים בניידות המשתמשים בכיסא גלגלים.

גמלת ניידות

הליך מימוש הזכות:

 1. מילוי והגשת טופס בל/ 8220 ללשכת הבריאות המחוזית. למעשה מדובר בטופס בקשה להיבדק ע"י הוועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות. ניתן להוריד את הטופס הקישור הבא.
 2. בדיקת הוועדה הרפואית- מומלץ להתכונן להופעה בפני הוועדה הרפואית – כך יש להכין את התיעוד הרפואי, לבצע בדיקות תומכות, ללמוד את הפסיקה ואת הפרמטרים לקביעת המוגבלות בניידות וכיוב'.
 3. קבלת תשובת הוועדה והגשת ערר: ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה בתוך 60 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה. על החלטת הוועדה לעררים ניתן להגיש תובענה לבית המשפט המחוזי.
 4. ובמידה שנקבעו אחוזי נכות בניידות יש להגיש לביטוח לאומי ללא דיחוי תביעה להטבות על פי הסכם הניידות (ב"ל 8200). לעיון בטופס לחצו כאן.

סיכום:

מקווה שכתבה זו סייעה לכם להכיר את זכויותיכם. לפי ניסיוני התייעצות מוקדמת או ליווי של עורך דין עשויה להגדיל את סיכויי ההצלחה.

כעורך דין העוסק שנים בייצוג נפגעים מול ביטוח לאומי ומול חברות הביטוח, אשמח לסייע גם לכם ולענות על כל שאלה.

אני זמין לעזרתכם בכל עת.

עמוס כהן, עו"ד
מנהל אתר עוד זכות ועו"ד ביטוח לאומי ונזיקין
Amos@mt-law.co.il
054-4827504

תהיה חברתי ושתף עם האנשים שחשובים לך
גלילה לראש העמוד

אל תוותרו על הזכויות המגיעות לכם! להתייעצות השאירו פרטים

דילוג לתוכן